Kundekontroll

LEGITIMERING AV IDENTITET

Kundekontroll

Denne siden er beregnet for deg som skal legitimere en person eller bedrift overfor Numera. Formålet med kontrollen er å bekrefte identiteten til selskap og nøkkelpersoner med BankID.

Legitimering av selskap og person

Bruk denne linken hvis du skal legitimere både selskap og person. Dette er typisk ved oppstart av kundeforholdet med Numera. Du må være signaturberettiget på vegne av selskapet i Brønnøysundregistrene for å legitimere selskapet.

Klikk for å legitimere selskap og person

$

Personlig legitimering

Bruk denne linken hvis du skal legitimere deg som enkeltperson. Dette er typisk hvis du er daglig leder, styremedlem eller annen nøkkelperson i selskapet.

Klikk for å legitimere person

$

Hvorfor må jeg legitimere meg?

Hvitvaskingsloven og Finanstilsynet stiller omfattende krav til autoriserte regnskapsbyråer om kontroll og legitimering av nye og eksisterende kunder. Dette må gjøres både på selskap- og personnivå. Formålet med legitimeringen er å forhindre at norske selskaper blir brukt til hvitvasking av penger fra kriminell virksomhet eller terrorfinansiering.

Numera er pålagt taushetsplikt og vil behandle all informasjon i henhold til personopplysningsloven. Informasjon gis ikke videre med mindre det foreligger hjemmel i lov. Du kan be om å få vite hvilke opplysninger som utleveres til andre i medhold av lov, og hvem som vil kunne motta opplysninger. Opplysninger som er innhentet oppbevares i fem år etter at kundeforholdet er avsluttet og skal deretter slettes.

Skybasert kundekontroll levert av Signant

Signant har utviklet en løsning som kan legitimere bedrifter og personer i Norge, Sverige og Danmark med bruk av BankID.

Er det noe du lurer på?🙂

Jeg heter Stine og er ansvarlig for onboarding av kunder i Numera. Jeg hjelper deg gjerne hvis har spørsmål rundt legitimering eller elektronisk signering av kundekontroll.

Kontakt

Priser

Blogg

Restaurantregnskap

Bli kunde

Lukk menyen

X