Følg oss på LinkedInVåre tjenester

Skybasert regnskap

IT og drift

Informasjon

Kontakt

Blogg

Praktisk

Prisliste 2022

Personalhåndbok

Personalhåndbok
Oppdatert 19. september 2022

Bruk menyen under for å raskere navigere i håndboken.

Lønn og naturalytelser

Sosialt

Utstyr

Arbeidstid og sted

Ferie

Sykdom og fravær

Kompetanseutvikling

Velkommen til vår

Personalhåndbok

Her kan du lese mer om hvordan det er å jobbe i Numera. Vår personalhåndbok er et åpent og transparent dokument som er tilgjengelig for alle.

Lønn og naturalytelser

Alle ansatte skal få godt betalt for den tid og energi de legger ned for å gjøre Numera til et flott regnskapsbyrå. Det gjelder selvfølgelig stabil løpende produksjon, men også hvis man har mulighet til å bidra med litt ekstra når det trengs.

Lønn

Lønn fastsettes 1. januar hvert år etter individuelle forhandlinger.

Naturalytelser

I Numera har vi en rekke andre goder:

s
 • Inntil 500 kr per måned for internett hjemme
 • Inntil 500 kr per måned for mobilregning
 • Inntil 500 kr per måned for trening
 • Inntil 1000 kr per måned for offentlig transport
 • 4% innskuddspensjonsordning hos DNB
 • Moderne datamaskin og mobiltelefon ved oppstart/behov
 • Betalt velferdspermisjon ved blant annet:
   • Time hos lege eller tannlege
   • Time hos fysioterapeut eller psykolog
   • begravelse til nærmeste familie
   • dødsfall i nærmeste familie
   • 1 flyttedag ved flytting
   • 1 dag fri når du gifter deg
   • oppstart for barnet ditt i barnehage og skole

Overtidsgodtgjørelse

I utgangspunktet ønsker vi å være så effektive innenfor kjernetiden at vi sjelden skal behøve å jobbe overtid. Likevel vil det noen ganger være nødvendig å jobbe overtid for at kundene skal bli fornøyd. I slike tilfeller utbetales det overtidstillegg på 50% for hver time overtid.

Sosialt

I Numera er det stor fokus på lagfølelse og trivsel. Det skal alltid være enten inspirerende, lærerikt eller gøy, helst alle tre. I tillegg synes vi det er fint å ha noe å glede seg til utover jobbhverdagen.

 • Vi arrangerer julebord i desember hvert år
 • Vi arrangerer sommeravslutning i juni hvert år

 

Utstyr

Godt utstyr er en motivasjonsfaktor i seg selv. Vi er overbevist om at raskt og moderne utstyr inspirerer til mer nøyakighet og høyere kvalitet på jobben man gjør.

 • Moderne mobiltelefon av typen iPhone eller Samsung
 • Moderne bærbar PC

 

Innkjøp av utstyr

Nytt utstyr kjøpes inn ved behov. Ved oppstart av arbeidsforhold får man alltid ny PC og ny mobiltelefon.

Arbeidstid og sted

Inntil vi får kontorer jobber alle ansatte hjemmefra. Vi bruker Microsoft Teams flittig for å opprettholde godt samarbeid, humør og kompetansedeling.

Arbeidstid og fleksitid

Den normale arbeidstiden i Numera er 7,5 timer hver dag. Vi har kjernetid mellom 09:00 – 15:00, men tilpasser oss alltid livets tilfeldigheter på privaten. Så lenge kundene er fornøyd og timer totalt sett på én måned er korrekt kan du bruke fleksitid som du vil.

Overtid

Numera er stiftet av mennesker som liker å trå til når det trengs. Hvis det er behov for ekstra innsats utover 7,5t per dag eller 37,5t per uke får du utbetalt overtidstillegg på 50% på hverdager og 100% i helgene.

Overtid må være avtalt med daglig leder på forhånd.

Ferie

Vi mener ferie er det beste virkemiddelet for å fornye kreativitet, interesse og arbeidsglede. En lengre pause fra jobben, uansett hvor bra den er, gir deg anledning til å distansere deg fra arbeidet og returnere med et ferskt og utvilt blikk.

Feriebestemmelser

Det er 5 uker (25 dager) lønnet ferie i Numera.

Alle ansatte har betalt fri på julaften🎅🏼 og nyttårsaften🎇.

Alle arbeidstakere har plikt til å bruke opp den lovpålagte ferien som er 4 uker. Hvis det er mer til overs vil dette bli overført til neste år.

Feriepenger

Feriepenger blir utbetalt i sin helhet i juni hvert år.

Sykdom og fravær

Det er ikke alltid kroppen eller hodet spiller på lag med arbeidsviljen. Enten det er sykdom eller annet nødvendig fravær skal Numera være en tålmodig og forståelsesfull arbeidsgiver som gir deg den tiden du trenger for å komme sterkere tilbake.

Rutiner ved sykdom

Du har et ansvar for dine kolleger om å holde deg hjemme hvis du er syk. Det er viktig at du tar den tiden du trenger for å bli helt frisk, og ikke haster tilbake på jobb fordi kunden maser. Gi heller beskjed til nærmeste leder om oppgaver som forfaller under sykdomsforløpet, så ordner vi med stedfortreder og beskjed til kundene.

Egenmelding

Hvis du selv vurderer deg for syk til å jobbe skal du levere egenmelding.

Hver egenmelding gjelder inntil 4 dager (helgedager inngår). Det er anledning til å ta ut 4 egenmeldinger i løpet av et kalenderår.

Sykemelding

Hvis legen din vurderer deg for syk til å jobbe skal du levere sykemelding.

Hvis du er syk i mer enn 4 dager trenger du en sykemelding fra legen din. Dersom du blir sykemeldt lenge, så er de første 16 dagene av sykemeldingen kalt arbeidsgiverperioden og i denne perioden dekker Numera hele lønnen som vanlig. Etter de første 16 dagene vil NAV begynne å betale sykepenger i form av refusjon til Numera, mens du mottar lønn fra oss som normalt.

Hjemme med sykt barn

Etter arbeidsmiljøloven har alle ansatte i Numera krav på:

 • Alle ansatte som har omsorg for ett eller to barn, har rett til å være hjemme med sykt barn inntil 10 dager hvert kalenderår.
 • Ansatte med omsorg for mer enn to barn, har rett til permisjon i inntil 15 dager hvert kalenderår.

 

Legetime eller lignende

Du får betalt velferdspermisjon ved legetime eller andre helserelaterte avtaler som for eksempel:

 • Tannlege
 • Psykolog
 • Fysioterapi

 

Annet fravær

Livet er uforutsigbart og vi ønsker å ta høyde for dette. Derfor tilbyr vi ansatte betalt velferdspermisjon i følgende tilfeller:

 • 1 dag ved dødsfall i nærmeste familie
 • 1 dag ved begravelse til nærmeste familie
 • 1 flyttedag ved flytting
 • 1 dag når du gifter deg
 • Oppstart for barnet ditt i barnehage eller skole

 

Graviditet, fødsel og barn

Når du er gravid har du rett på betalt fri i forbindelse med svangerskapskontroller.

I forbindelse med fødsel får far eller medmor to uker lønnet permisjon for å hjelpe til hjemme.

Ammer du barnet ditt kan du ta ut 1 time betalt ammefri per dag fram til barnet er 20 måneder.

Ved barnehagetilvenning har vi i utgangspunktet satt av 3 dager. Dersom barnet trenger mer tid er det fleksibelt.

Timeføring ved fravær

Sykdom ved egenmelding føres med timekode “Egenmelding”.

Sykdom ved sykemelding føres med timekode “Sykemelding”.

Velferdspermisjonføres med timekode “Velferdspermisjon” og forklarende tekst.

Sykdom hos barn føres med timekode “Sykt barn”.

Kompetanseutvikling

Regnskap er en bransje i kontinuerlig utvikling, både faglig og systemmessig. Vi er svært opptatt av at ansatte hos oss skal få tilgang til både nødvendig og lystbetont kursing.

Vi har tegnet abonnementer hos Regnskap Norge, DIB og Sticos for å tilby et bredt utvalg av kursmuligheter, både fysisk og digitalt.

Vi ønsker også å være pågangsdrivere for at våre regnskapsførere skal bli autorisert og vil løpende diskutere muligheter med ansatte for å tilrettelegge for dette.