Følg oss på LinkedInVåre tjenester

Skybasert regnskap

Restaurant og bar

IT og drift

Nettsider

Informasjon

Kontakt

Blogg

Prisliste 2023

Personalhåndbok

VERDI FOR PENGENE

Prisoversikt

Det er lite som er mer irriterende enn regnskapsbyråer som fakturerer med gaffel. Numera skal være en transparent og troverdig leverandør som legger ved detaljerte timelister på hver eneste faktura.

Regnskap til fastpris

Vårt hovedkonsept er regnskap til fastpris. Vi tilpasser den månedlige summen basert på felles forståelse av virksomheten.

Forutsigbarhet

Gjensidig fokus på effektive rutiner

Ingen risiko for overfakturering

Timepriser eks mva

I Numera er vi opptatt av å være helt transparente på priser slik at det ikke oppstår ubehagelige overraskelser når fakturaen kommer.

Bokføring, lønn og fakturering

690 kr

Årsregnskap og skattemelding

790 kr

Nettsider og grafisk design

690 kr

Konsulentbistand

990 kr

Enkeltprodukter eks mva

Aksjonærregisteroppgave

900 kr

Kontrollhandlinger og bekreftelse av prosjekt (Innovasjon Norge)

2 500 kr

Etablering aksjeselskap (alle dokumenter + registrering)

3 000 kr

Selskapsdokumenter (Protokoller, lån, avtaler m.m)

1 000 kr

Lisenser per måned eks mva

Vårt prinsipp er at kundene skal dekke lisenser på programmene som brukes til regnskapsføringen. Vi kompenserer for dette med å ha lave timepriser for tjenestene våre.

Tripletex

Kalkulator

Office 365 (per bruker)

110 kr

OneStop Reporting

Kalkulator

SKATTEMELDING OG ÅRSREGNSKAP

Rask og enkel årsavslutning

Det er to ting som er viktige for oss i Numera når det gjelder årsoppgjør: tidlig innsendelse og forutsigbare priser. Ved å være svært nøye med dokumentasjon løpende gjennom året kan vi utarbeide årsregnskap og skattemelding raskt etter årsslutt, til en fast pris avtalt på forhånd.

Skattemelding

3.000 per år

Skattemelding (RF-1030 / RF-1028)

Pliktige vedlegg

Innsending via Altinn

Forutsetter avstemt regnskap

Årsregnskap

3.000 per år

Årsregnskap med noter

Elektronisk signering

Innsending via Altinn

Forutsetter avstemt regnskap

Årsoppgjør

5.000 per år

Skattemelding med vedlegg

Årsregnskap med noter

Innsending via Altinn

Forutsetter avstemt regnskap

Ønsker du en tilpasset fastprisavtale?

Vi lover en hyggelig og uforpliktende prat hvis du tar kontakt. Ikke noe mas eller slitsom salgsprat.